Десетте хиляди лева, заложени в бюджета на община Ботевград за 2017-та година, бяха разпределени между пенсионерските клубове на територията на общината в навечерието на Деня на възрастните хора - 1-ви октомври.


За първи път тази година средствата се дават пропорционално на брой членове във всеки пенсионерски клуб, а не както досега - според големината на населеното място. Новите правила бяха приети единодушно на съвещание на председателите на клубовете и ръководството на община Ботевград.


Според заверените от клубните ръководители списъци в пенсионерските клубове в община Ботевград членовете са 1942-ма.


Парите, които Община Ботевград преведе на хората от третата възраст, ще бъдат използвани за културно-масови дейности на клубовете.