Уважаеми съграждани,


Уведомявам Ви, че Община Етрополе организира есенно почистване и извозване на растителни градински отпадъци за периода от 03.10.2017 г. до 15.10.2017 г.
За целта е необходимо жителите на общината да изнасят градинските си отпадъци ежедневно до 10.00 часа сутринта.
Градинските отпадъци да не се смесват със събраните купчини пясък по улиците и други битови отпадъци.
Не се разрешава изнасяне и складиране на растителни градински отпадъци на обществени места след 15.10.2017 г.


ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: /п/
Кмет на Община Етрополе