Наш читател е станал очевидец на нерегламентирано изхвърляне на отпадни води и фекалии до коритото на река Чешковица, в района на прекия път от Врачеш към Литаково. Случаят датира отпреди няколко дни. Мъжът видял как автоцистерна ИФА, специализирана в почистването на утайки от септични ями, излива превозването от нея съдържание на описаното място. Възмутен от случващото се, направил остра забележка на шофьора, но той отвърнал: „Къде да го изсипя?!”. 


Удобно оправдание, но както се казва, твърде далеч от истината. Всъщност такова място има, и това е пречиствателната станция за отпадни води. Имено там трябва да се депонират течните отпадъци. За целта лица, извършващи този тип услуга – почистване на септични ями със специализиран автомобил, трябва да имат сключен договор с пречиствателната станция за отпадни води. 


Очевидецът е документирал нарушението със снимков материал, който ни предостави, за да го публикуваме. По негови думи, лицето, замърсяващо околната среда, е от Врачеш. То е известно сред съселяните си като Иван Пейчиня.  


Със случая са запознати и съответните служители в общинската администрация.