И тази година зимното поддържане на улиците в Ботевград и Зелин е поверено на общинското предприятие БКС. За общинската пътна мрежа е обявена обществена поръчка,  а крайният срок за подаване на офертите не е изтекъл.
Информацията за готовността на общината за работа при зимни условия предстои да бъде обсъдена на заседанието на общинския съвет, свикано за  26 октомври.
Продължава работата по подобряване на уличното осветление в Ботевград, което поетапно се подменя.
До момента са сменени 168 LED осветителни тела, над 380 енергоспестяващи пури и 260 LED крушки за парково осветление. Извършена е подмяна на 65 стълба, като до края на тази година предстои монтирането на още 20, става ясно от внесената за обсъждане информация.