Община Ботевград e обяви обществена поръчка за зимно почистване и опесъчаване на общинските пътища. Те са 11 на брой с обща дължина 60 километра.


Прогнозната стойност на обществената поръчка е 69 990 лева без ДДС, а срокът на договора - до 30 април 2021 г. Пределна цена на 1 км снегопочистен път в двете платна е 14,00 лева без ДДС, а цена за 1 км опесъчен и осолен участък от път в двете платна - 33,00 лева без ДДС.


Оферти от кандидатите се приемат до 23:59 часа на 9 ноември 2020 г.


Зимното поддържане на улиците в Ботевград и вилните зони Зелин, Чеканица и малките села ще се извършва от ОП ”БКС”. За големите села от общината почистването ще бъде организирано от кметовете, а общинската пътна мрежа е в процедура по ЗОП за избор на изпълнители. С избраните фирми ще се подпишат съответните договори. Същите ще отговарят за необходимата техника и периодично доставяне на необходимите инертни материали за опесъчаване на общинската пътна мрежа /ОПМ/.


Финансирането на поддръжката на ОПМ се осъществява от МРРБ, за което предстои да се получат в общината определените целеви средства за зимно поддържане. Поддържане на отсечките от републиканската пътна мрежа в границите на Ботевград (Път Е-79 и Път Е-83) се осъществява съвместно с Областно пътно управление по подписан споразумителен протокол.