Довършителните работи по укрепването и възстановяването на Босовския мост на р. Чешковица във Врачеш приключиха днес. Под него бе изградено легло от каменно-бетонна настилка, укрепена бе и подпорната колона. Наново бяха изградени и липсващите брегове около транспортният възел с габиони, сух зид и бетонова заливка.


Освен ремонтните дейности около пътното съоръжение, фирмата-изпълнител - „Мечо“ ООД, почисти 630 метра от коритото на реката - от моста до мястото, където се влива р. Осеница.


Изразходваните средства, общо за двете дейности, са малко под 18 000 лева. Те бяха предвидени в тазгодишната програма на общината за капиталовите разходи за село Врачеш.