Като част от мероприятията, съпътстващи честването на 140-та годишнина от Освобождението на Етрополе, ТД „Старопланински турист” организира на 18 и 19 ноември т.г. двудневен поход  до Руските паметници в Етрополския Балкан.
На 18 ноември сутринта потеглиха 31 участника, между които и туристи от Ботевград.
Участниците се движеха в два лъча:
- Арабаконак - Въртежката – Шиндарника - Хаджиица 
- Витиня – Арабаконак - х. Чавдар - Шиндарника - Ильов камък
Ето какво сподели за Етрополската секция на botevgrad.com участник в похода:
„Участвал съм и друг път в такъв поход и всеки път преживяването е различно. Било заради различните климатични условия, било по други причини, но впечатленията които остават след похода не могат да се сравняват едно с друго.
Този поход премина в типично есенно врече, което също има своята неповторима красота и чара на природата.
Единствено еднакво е преживяването пред самите паметници. Трепет и вълнение, съпричастност към героизма на руските момчета, останали завинаги в нашия Балкан и огромната тъга за толкова заминали си от този свят млади хора за Освобождението на Етрополе.
Днес нещата за Русия и Освобождението могат да се тълкуват по много начини, но животът на тези руски воини е един и е прекъснат завинаги в България. Заради това си и мисля, че ние трябва да уважаваме руския народ, заради ето тези хора, чиято памет почитаме всяка година на тази дата.”
Тържествата по повод годишнината продължават по предварително обявената програма, която можете да намерите на сайта ни.