За утре, 12 декември, е предвидено да се проведе отчетно-изборно събрание на Етрополското движение на русофилите.
След отчетния доклад от председателя Янка Филипова за досегашната дейност, предстои избор на ново ръководство.
Събранието ще бъде от 18:00 часа в Клуба на инвалида.