Общинският съвет утвърди по-високи средни месечни работни заплати по бюджетни звена и дейности. Те влизат в сила от 1 юли.
Средната брутна заплата на работещите в звено “Култура” на общинската администрация става 394.43 лв.; в детските заведения – 386.93 лв.; средното възнаграждение на едно лице, работещо  в Общински пазар, вече е 424.68 лв.; в ОП “Боженишки Урвич – 358.94 лв.; в ОП “Домашен социален патронаж” – 340.44 лв.; за дейност “Чистота” определената СМБРЗ на едно лице е 312.17 лв.; за Клуб на пенсионера – 266.09; за ОП “Автогари и транспортно обслужване” – 389.77 лв.; за ОП “Обредни дейности” – 435.53 лв. и за дом “Надежда” в Гурково – 423.28 лв.