Община Ботевград е вложила 36 000 лева за подмяна на водопровод /340 м/ по главната улица в с. Гурково. Това е най-голямата инвестиция, която община Ботевград е направила през настоящата година в населеното място. Смяната на водопровода ще продължи и през следващата година. „Подмяната ще се извършва поетапно там, където е най-належащо”, каза кметът на Ботевград Иван Гавалюгов по време на вчерашната срещата с жители на с. Гурково. Той отчете пред тях какво още е свършено в селото през 2017 год. със собствени средства на общината: изкърпване на дупки по улиците - /277 кв. м/ - 4000 лв.; ремонт на сградата на кметството – 8 200 лв.; ремонт на спирката – 500 лв.; аварийно изкърпване на асфалтова настилка по нов метод – под високо налягане се впръсква асфалтова смес – 2 500 лв.; доставка и монтаж на съоръжения до  кметството – 2000 лв.; почистване на пътища от храстовидна и друга растителност – 2 000 лв.


“Това са възможните средства от собствени приходи, които сме заделили. Надявам се, че сме ги използвали максимално ефективно и сме решили дадени проекти трайно“, коментира кметът  Гавалюгов. Той съобщи пред жилите на селото, че през следващата година общината предвижда да продължи смяната на водопровода в Гурково. През 2018-та общината ще осигури около 15 000 лева за неотложни ремонтни дейности на църквата. Предвидени са и 10 000 лв. за ремонт в читалището. Изкърпването на уличната мрежа също ще продължи. Освен това се предвижда поставянето на табели с имената на улиците. 


Присъстващите, от своя страна, се оплакаха от качеството на питейната вода. Хората споделиха, че отдавна са осъзнали, че полза от пречиствателната станция за питейна вода, изградена по време на предишното управление, няма. Дошлите на срещата настояха да се поддържа в добро състояние резервоарът за питейна вода на селото. 


Основните въпроси, които поставиха хората за решаване, бяха свързани с липсата на канализация на места.   


Жителите на Гурково се поинтересуваха и каква ще бъде съдбата на закрития Дом за деца, лишени от родителски грижи. Кметът Гавалюгов обясни, че намеренията на общината е той да се превърне в Дом за възрастни хора с увреждания, но решението за това ще бъде на Министерството на труда и социалната политика.