Предложение за провеждане на местен референдум е постъпило днес в Общинския съвет. То е направено от Сдружение „За чиста вода”. Предложението е адресирано до председателя на местния парламент Любомир Лилов. От своя страна той е изпратил уведомление до Общинския съвет, към което е приложено предложението на неправителствената организация. Копие от него Лилов е изпратил и на вниманието на Община Ботевград.


Уведомлението до местния парламент и общинската администрация гласи: "В изпълнение на чл.27 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Ви уведомявам, че е внесено предложение за провеждане на местен референдум вх.№0812-31/22.12.2017 година от Инициативен комитет на Сдружение „За чиста вода“ Ботевград.".


Ето и съдържанието на предложението за провеждане на референдум


Уважаеми г-н Председател,


От името на Сдружение „За Чиста Вода“ Ботевград, предлагаме да се произведе местен референдум със следните въпроси:


1. Подкрепяте ли в рамките на 6 месеца от провеждане на настоящия референдум да започне постоянна доставка на питейна вода с гарантирано и удостоверено качество за всички жители на община Ботевград?


2. Подкрепяте ли ръководството на община Ботевград да бъде задължено да изработи, финансира и внедри план за подмяна на цялата водопреносна мрежа на територията на община Ботевград в срок до края на 2018 година?


В подкрепа на предложението прилагаме подписка събрана на територията на община Ботевград, съдържаща 3502 уникални подписа на граждани на общината, на 22 номерирани бланки и в електронен структориран вид.


Мотивите на предложението са нетърпимото положение с липсата на постоянна доставка на питейна вода на територията на общината, както и лошото състояние на водопреносната мрежа.


Дата: 22.12.2017 Ботевград


с Уважение:


Инициативен Комитет


Председател: Иван Константинов Николов


Членове: Кирил Руневски и Надежда Менгова