При първата проверка на подписката с предложение за провеждане на местен референдум, Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” към МРРБ установи 793 некоректни записи. Поради този факт не бяха налични необходимите една десета от подписите на гражданите, които са с постоянен адрес на територията на община Ботевград и имат избирателни права, за провеждане на общественото допитване по предложение на сдружение „За чиста вода”. В рамките на един месец инициаторите на подписката трябваше да отстранят нередностите в нея, след което тя отново бе внесена в Главна дирекция ГРАО за проверка. 


На 13 април председателят на Общинския съвет Любомир Лилов е получил протокола от втората проверка, резултатите от която са следните: проверени подписи – 3 502; брой установени коректни записи - 3 021; общ брой некоректни записи – 481 /при първата бяха 793/, от тях: брой лица с грешни данни за ЕГН – 196 /при първата – 446/, брой лица, които нямат постоянен адрес в община Ботевград – 186 /при първата бяха установени 165/, брой лица с грешни и непълни имена – 49 /при първата – 139/, брой повторени записи в списъка – 7 /при първата проверка такива не са установени/, общ брой лица без избирателни права – 43 /толкова бяха установени и при първата проверка/, като в това число са включени лица, които не са български граждани – 5, лица, поставени под запрещение – 1, починали лица – 37.   


Общият брой лица с избирателни права, които имат постоянен адрес на територията на община Ботевград към 07. 03. 2018 год., е 28 638, пише в протокола. 


Със свое писмо от 16 април Любомир Лилов е уведомил съветниците, че на 13 април в Общинския съвет е постъпила подписка за провеждане на местен референдум, придружена със съответния протокол за извършената повторна проверка. Той определя Постоянната комисия по местно самоуправление и законност за водеща комисия по обсъждане на постъпилата подписка от сдружение „За чиста вода” – Ботевград и изготвяне на писмено становище, както и проект за решение, което трябва да стане в срок до 04. 05. 2018 год. 


В състава на Постоянната комисия по местно самоуправление и законност влизат: Цанко Цанов /ГЕРБ/ - председател; Коцо Коцев /БСП/ - секретар, и членове Ренета Георгиева /МК ГДБОП/, Йорданка Лалчева /ОББО/, Петър Петров /ОББО/.    


Общинският съвет ще се произнесе по подписката за провеждане на местен референдум на 10 май. За тази дата е насрочено извънредното заседание на местния парламент, става ясно от писмото на Лилов до съветниците.


Междувременно от общинското ръководство определиха процедурата по събиране на подписи, като опорочена, тъй като Сдружението не е внесло предложение за предоставяне на общодостъпни места за събиране на подписи. Поради тази причина кметът на Ботевград не е утвърдил такива. 


За това, че е проявена некоректност при събирането на подписите, сам по себе си подсказва и фактът, че в подписката фигурират имена на починали хора.