В момента се извършва основен ремонт на седем класни стаи в училище “Вапцаров”.  Средствата за тази цел са заделени от делегирания бюджет на учебното заведение. Ремонтните дейности ще приключат преди началото на новата учебна година.

Ръководството на училище обмисля варианта обучението на учениците от начален етап да се осъществява на едносменен режим.