ПРЕДСТОИ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБШИНАТА ЗА 2018 ГОДИНА 
 
Кметът на Община Етрополе кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на 12.01.2018 г. от 17:00 ч. в многофункционалната зала на НЧ „Тодор Пеев - 1871" гр. Етрополе
НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на проекта за бюджет за 2018 г. на Община Етрополе.