Общината е продала земята около гробищния парк. Образуваните парцели са отредени за жилищно строителство. В най-скоро време на определените места ще започне изграждене на три жилищни блока. Вчера бе дадена линия за строеж на сградите.

Пешеходната пътека до гробщния парк попада в чуждите имоти. Това означава, че живеещите в ЖК „Васил Левски” ще трябва да се придвижват по новоизградения тротоар на околовръстната улица „Цар Иван Шишман”.