Община Ботевград има намерение да придобие чрез покупко-продажба правото на собственост върху недвижими имоти, собственост на Иванчо Минев, жител на с. Липница. Става дума за две дворни места, граничещи с църквата и гробището на селото. Причината за покупката - капацитетът на съществуващия гробищен парк е напълно изчерпан.


В тази връзка в началото на месец април се е провело и обществено обсъждане в селото. Подкрепата си за разширяването на гробищния пак са дали 77 жители на Липница. Това става видно от внесените от кметския наместник - Соня Георгиева, документи в общинската администрация.


Предложението на собственика на двете места е общината за закупи имотите, с обща площ 1 555 кв.м., на цена в размер на 20 900 лв. Тъй като с решение на Общински съвет Ботевград е утвърдена цена за продажба на общински имот в с. Липница в размер на 10.90 лв./кв.м., от ръководството на общината предлагат да закупят имотите от собственика на цена в размер на 11.00 лв./кв.м., което прави 17 105 лв.


Общинското ръководство е внесло докладна записка с това предложение в общинския съвет. Тя ще бъде разгледана на 28 април, когато ще се проведе редовната сесия ОбС.