На снощното, 12 януари – 17:00 часа, представяне на бюджета за 2018 година присъства цялото ръководство на Общината, начело с кмета Димитър Димитров. В Многофункционалната зала при читалището бяха още кметовете на кметствата, общински съветници, общински служители, директорите на училищата и детските заведения, ръководители на общинските звена и фирми, представителите на местните медии и граждани.
Нели Сейменарова - главен счетоводител на Общината представи проекта за балансиран бюджет  на общината за 2018 година, в размер на 12 543 028 лева. 
Тъй като не бяха направени никакви промени, поправки или допълнения, бюджетът ще бъде представен в този му вид за гласуване на сесия от Общинския съвет.