„ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД
 Набира документи на кандидати за свободно работно място за Рудодобивен комплекс, гр. Етрополе, за длъжността:


Електромеханошлосер КИП и А


 Изисквания към кандидатите:
• Средно/средно специално техническо образование, специалност – „Промишлена електроника“, „Контролно-измервателни прибори и автоматика“, „Автоматизация“, „Комуникационни технологии“ и други сродни.
• Опит на подобна позиция е предимство;
• Компютърна грамотност;
• Техническа грамотност и способност да разчита и разработва електрически схеми;
• Да притежава трета квалификационна група по електробезопасност;
• Умения за работа в екип, отговорност, прецизност и комуникативност;


Необходими документи:
• Автобиография на български език с актуална снимка;
• Копие от диплома за средно образование;
• Копие от удостоверение за придобита трета квалификационна група по електробезопасност;
• Мотивационно писмо;
• Препоръки от предишни работодатели, ако има такива;


Фирмата предлага:
• Отлични условия за работа;
• Възможност за професионално развитие;
• Добро заплащане;
• Трудов договор.


Месторабота: Рудодобивен комплекс, гр. Етрополе
 Ако проявявате интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите документи на адрес: с. Мирково 2086, Софийска обл., „Елаците–Мед” АД, Отдел "Подбор персонал, обучения и квалификация" или на е-mail: jobs@ellatzite-med.com до 27.02.2018 г.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД. Фирмата се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор.


Електромонтьор, изграждане/ поддържане/ ремонт на електропроводни линии и мрежи
 
Изисквания към кандидатите:
• Средно електротехническо образование;
• Опит в извършване на основните видове ремонтни работи по електрически уредби и мрежи;
• Опит на подобна позиция ще се счита за предимство;
• Кандидатите, които притежават най-малко III-та квалификационна група по електробезопасност, съгласно Правилник по безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи ще бъдат с предимство;
• Отговорност, прецизност и комуникативност;
• Умения за работа, както самостоятелно, така и в екип.
Фирмата предлага:
• Отлични условия за работа;
• Възможност за професионално развитие;
• Добро заплащане;
• Трудов договор.


Необходими документи за кандидатстване:
• Автобиография с актуална снимка;
• Копие от диплома за завършено образование;
• Копие от удостоверението за правоспособност;
• Мотивационно писмо;
• Препоръки от предишни работодатели, ако има такива.


Месторабота: Рудодобивен комплекс, гр. Етрополе


Ако проявявате интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите документи на адрес: с. Мирково 2086, Софийска обл., „Елаците–Мед” АД, Отдел „Подбор персонал, обучения и квалификация“ или на е-mail: jobs@ellatzite-med.com до 27.02.2018 г.


Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за провеждане на тест и интервю.
Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД. Фирмата се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор.