„ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД
 Набира документи на кандидати за свободни работни места за Рудодобивен комплекс, гр. Етрополе, за длъжностите:


Електромонтьор


 Изисквания към кандидатите:
• Средно електротехническо образование;
• Минимум една година опит на подобна позиция;
• Да притежава най-малко III-та квалификационна група по електробезопасност, съгласно Правилник по безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи;
• Отговорност, прецизност и комуникативност;
• Умения за работа в екип.


Шофьор, цистерна/водоноска


 Изисквания към кандидатите:
• Средно образование;
• Свидетелство за управление на МПС – категория „C“;
• Да познава устройството и принципа на действие на автомобилите, начина на обслужването им, общите правила за работа с тях и техническата им характеристика, както и да има познания за двигатели с вътрешно горене.


Машинисти на мостови и козлови кранове
 с товароподемност до и над 40 т.


Изисквания към кандидатите:
• Средно образование;
• Удостоверение за правоспособност „Машинист на мостови и козлови кранове: I степен - за кранове с товароподемност над 40 тона“ или „Машинист на мостови и козлови кранове: II степен - за кранове с товароподемност до 40 тона“;
• Минимум 1 година опит на подобна позиция;
• Отговорност, прецизност и комуникативност;
• Умения за работа в екип.


Фирмата предлага:
• Отлични условия за работа;
• Възможност за професионално развитие;
• Добро заплащане;
• Трудов договор.


Необходими документи за кандидатстване:
• Автобиография с актуална снимка;
• Копие от диплома за завършено образование;
• Копие от удостоверението за правоспособност;
• Копие на свидетелство за управление МПС - категория С;
• Мотивационно писмо;
• Препоръки от предишни работодатели, ако има такива.


Месторабота: Рудодобивен комплекс, гр. Етрополе


Ако проявявате интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите документи на адрес: с. Мирково 2086, Софийска обл., „Елаците–Мед” АД, Дирекция „Човешки ресурси” или на е-mail: jobs@ellatzite-med.com до 31.08.2017 г.


Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за провеждане на тест и интервю.


Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД. Фирмата се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор.