Както вече съобщихме, започва набирането на персонал за Комплекс „Етрополия“ в гр. Етрополе, поради което  
„Елаците-Мед“ АД обявява конкурс за:


Експерт маркетинг и връзки с обществеността
Комплекс „Етрополия“, гр. Етрополе


Изисквания към кандидатите:
Висше образование – Връзки с обществеността, Маркетинг и Реклама или друго подходящо за длъжността;
Професионален опит в областта на PR и/или рекламата;
Умения за изготвяне на писмени материали, отличен правопис;
Отлично владеене на чужд език. Втори чужд език ще се счита за предимство;
Отлични комуникационни и презентационни умения;
Много добри компютърни умения (MS Office – Excel, Word). Познания за работа с Adobe Photoshop, Corel Draw, InDesign ще се считат за предимство.
Организираност, креативност, инициативност, новаторско мислене;
Необходими документи за кандидатстване:
Автобиография на български език с актуална снимка;
Копие от диплома за висше образование;
Мотивационно писмо;
Препоръки от предишни работодатели, ако има такива.
Месторабота: гр. Етрополе
 
Управител хотел/ и заведения за хранене и развлечения
Комплекс „Етрополия“, гр. Етрополе


Изисквания към кандидатите:
Средно образование в областта на туризма или в областта на икономиката с допълнителна квалификация в сферата на туризма;
Професионален опит в сферата на туризма поне 3 години;
Управленски опит ще се считат за предимство;
Добро владеене на английски език. Втори чужд език ще се счита за предимство;
Умения за работа в екип;
Организираност, умения за работа под напрежение, отговорност;
Много добри компютърни познания (MS Office – Excel, Word);
Необходими документи за кандидатстване:
Автобиография на български език с актуална снимка;
Копие от диплома за висше образование;
Мотивационно писмо;
Препоръки от предишни работодатели, ако има такива.
Месторабота: гр. Етрополе


Салонен управител
Комплекс „Етрополия“, гр. Етрополе


Изисквания към кандидатите:
Завършено средно професионално образование, специализирано в туризма, или средно образование и професионална квалификация в туризма, или средно образование и 3 години стаж в туризма;
Отлични познания по Английски език;
Да познава компютърните и други автоматизирани системи за извършване на дейността по обслужване на клиенти;
Да знае нормативните изисквания за първичната счетоводна отчетност;
Отлична компютърна грамотност – Microsoft Word, Excel, Outlook;
Умения за работа в екип, организираност, вежливост, отговорност, ръководни умения.
Необходими документи:
Копие от диплома за завършено образование;
Мотивационно писмо;
Автобиография на български език с актуална снимка;
Препоръки от предишни работодатели, ако има такива.
Месторабота: гр. Етрополе


Рецепционист
Комплекс „Етрополия“, гр. Етрополе


Изисквания към кандидатите:
Средно образование и професионална квалификация в туризма.
Отлично владеене на английски език. Втори чужд език ще се счита за предимство;
Отлични комуникационни умения;
Много добри компютърни умения - Microsoft Office – Excel, Word. Работата със специализиран хотелски софтуер, се счита за предимство;
Организираност, позитивност и умения за работа я екип.
Необходими документи за кандидатстване:
Автобиография на български език с актуална снимка;
Копие от диплома за висше образование;
Мотивационно писмо;
Препоръки от предишни работодатели, ако има такива.
Месторабота: гр. Етрополе


Калкулант
Комплекс „Етрополия“, гр. Етрополе


Изисквания към кандидатите:
Завършено средно образование;
Опит на същата позиция или сходна с нея - минимум една година;
Да познава нормативните актове, свързани с получаването, заприходяването и отпускането на стоки и материали;
Да знае нормативните изисквания за първичната счетоводна отчетност;
Отлична компютърна грамотност – Microsoft Word, Excel, Outlook;
Умения за работа в екип, организираност, отговорност.
Необходими документи:
Копие от диплома за завършено образование;
Мотивационно писмо;
Автобиография на български език с актуална снимка;
Препоръки от предишни работодатели, ако има такива.
Месторабота: гр. Етрополе


Сервитьор; Барман
Комплекс „Етрополия“, гр. Етрополе


Изисквания към кандидатите:
Средно образование;
Професионален опит на подобни длъжности;
Доброто владеене на английски език (говоримо) е предимство;
Отлична компютърна грамотност и опит със специализиран софтуер;
Организираност, отговорност и умения за работа в екип.
Необходими документи:
Копие от диплом за завършено образование;
Копие от Свидетелство за квалификация по съответна професия, ако има такова;
Мотивационно писмо (посочете позицията, за която кандидатствате);
Автобиография на български език с актуална снимка;
Препоръки от предишни работодатели, ако има такива.
Месторабота: гр. Етрополе


Главен готвач
Комплекс „Етрополия“, гр. Етрополе


Изисквания към кандидатите:
Завършено средно образование в областта на кулинарията или средно образование и професионална квалификация в туризма;
Опит на същата позиция - минимум три години;
Минимални познания по един чужд език;
Отлично познаване и работа с НАССР система;
Компютърна грамотност;
Умения за работа в екип, организираност, умения за работа под напрежение, отговорност, ръководни умения
Необходими документи:
Копие от диплома и/ или сертификат за завършено образование в областта на кулинарията или Копие от диплома и/или документ удостоверяващ професионална квалификация в туризма;
Мотивационно писмо;
Автобиография на български език с актуална снимка;
Препоръки от предишни работодатели, ако има такива.
Месторабота: гр. Етрополе


Готвач; Помощник готвач
Комплекс „Етрополия“, гр. Етрополе


Изисквания към кандидатите:
Завършено средно образование в областта на кулинарията или средно образование и професионална квалификация в туризма; 
Опит на същата позиция - минимум 2 години;
Отлично познаване и работа с НАССР система;
Умения за работа в екип, организираност, умения за работа под напрежение, отговорност;
Компютърна грамотност е предимство.
Необходими документи:
Копие от диплома и/ или сертификат за завършено образование в областта на кулинарията или Копие от диплома и/или документ удостоверяващ професионална квалификация в туризма;
Мотивационно писмо (посочете позицията, за която кандидатствате);
Автобиография на български език с актуална снимка;
Препоръки от предишни работодатели, ако има такива.
Посочите позицията, за която кандидатствате.
Месторабота: гр. Етрополе


Ако проявявате интерес към обявените работни места и отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите документи на адрес: с. Мирково 2086, Софийска обл., „Елаците-Мед” АД, Дирекция „Човешки ресурси” или на е-mail:  jobs@ellatzite-med.com до 06.11.2016 г.


Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за провеждане на интервю.