Собственикът на МВЕЦ „Бебреш” - „Агроинженеринг – 90” ЕООД, е внесъл до Софийски апелативен съд въззивна жалба срещу Решение №16 по търговско дело №195/2016 г. на Софийски апелативен съд. Това е направено в законоустановения двуседмичен срок от връчването му. Както вече Ви информирахме преди един месец, Софийски окръжен съд реши, че МВЕЦ „Бебреш” , която ползва вода от язовир „Бебреш“ за производство на електроенергия, няма основание за исканията си и се произнесе в полза на ответната страна - общинското дружество „ВиК Бебреш”. 


Преди около година собственикът на МВЕЦ се обърна към окръжните съдии с искане да осъдят ВиК да му заплати частичен иск в размер на 100 000 лева от иск на обща стойност 432 370 лв. /пропуснати печалби за периода 1 август 2015 - 1 ноември 2016 год./. 


Както сме Ви информирали вече, ответната страна се представлява пред правораздавателния орган от адв. Христо Якимов. По негови думи, в новата жалба на „Агроинженеринг – 90” няма нови факти или искания. Собственикът на МВЕЦ-а се обръща към Апелативния съд да отмените Решение №16 от 25 януари 2018 г., по търг. дело N2 195/2016 г. по описа на Софийски окръжен съд и постанови ново решение, с което да осъди ответника "В и К Бебреш" ЕООД, да му заплати сумата от 99 660 лева, представляваща размера на претърпените от дружеството имуществени вреди под формата на пропуснати ползи за периода от 01.09.2016 г. до 31.10.2016 година.