По повод 145-та годишнина от приемане на Търновската Конституция и Деня на юриста , които се честват на 16 април, днес в Районен съд Ботевград учениците от 10 и 11 клас на ППМГ „Акад. Проф. д-р Асен Златаров“ – Ботевград, проведоха интегриран бинарен урок по история и литература на тема „Власт и общество“ по Национална програма  „Иновации в действие“. 


Изборът на темата и вида на урока са били продиктувани от идеята, че дори и днес в демократична и правова България не трябва да се  допуска да има пропаст между властта и обществото, макар и трудно да намират диалог помежду си, не бива да се случва така, че голяма част от гражданите да не са запознати с правата и задълженията, породени от закона.


Използвайки театралния и игрови елемент в урока, бяха пресъздадени моменти от Учредителното събрание за изработване на Търновската Конституция. Учениците представиха информация за шестима от „бащите на Конституцията“, които са представлявали нашата Орханийска околия тогава - Димитър Казанакли, Марин Николов, Васил Пупешков - даскал Васил, Павел Попов, Хаджи Йончо Хаджистоянов и Стоян Цагарски. Припомнени бяха и няколко интересни факти, свързани с държавните институции в България.


В края занятието бе проведен и симулиран съдебен процес, Дело 2024 – „Прокуратурата срещу Андрешко“. С него възпитаниците на учебното заведение върнаха присъстващите повече от 120 години назад във времето, но позовавайки се на днешното законодателство. Председател на „съдийския състав“ бе Диляна Иковска, Маша Арбова - съдия, Иванка Георгиева, Петя  Василева и Теделин Томова - съдебни заседатели, при участието на секретаря Гергана Тодорина и прокурора Бояна Борисова. След разпита на двете страни съдът постанови присъда от три месеца удловно с три години изпитателен срок за Андрешко.


Официални гости в съдебната зала днес бяха: Даниела Колева - директор на ППМГ „Акад. Проф. д-р Асен Златаров“, Магдалена Ананиева - старши експерт по български език и литература в РУО София област, Стела Христова - съдебен помощник в Районен съд-Ботевград, както и юристи от общинската администрация.


В края на събитието организаторите на урока изказаха специална благодарност на Недко Петров - председател на Районен съд Ботевград, Мая Големанова - Районен прокурор и адвокат Мария Накова, която е консултант на симулираното съдебно заседание.