В две направления ще продължи трансграничното сътрудничество България-Сърбия между Етрополе и Бела Паланка.
На последната сесия бяха внесени две допълнителни точки с предложения за осъществяване на два съвместни проекта:
- Проект за насърчаване на здравословния начин на живот сред младите хора в двете общини;
- Проект за съвместно управление на риска от наводнения.
Предложенията бяха одобрени.
Предстои съвместна дейност между двете общините за реализиране на проектите.