На 7 април светът отбелязва Международния ден на здравето. Датата е избрана с основаването на Световната здравна организация през 1948 г. Международният ден на здравето се чества и като Ден на здравния работник в България от 6 февруари 1964-а.


Всяка година мотото на празника е различно и акцентира върху приоритетна тема, с която е ангажирана Световната здравна организация. Мотото тази година е „Остаряване и здраве: Доброто здраве добавя живот към годините".


Световният ден на здравето е глобална инициатива, която приканва всички - от световните лидери до хората във всички страни, да се фокусират върху едно здравно предизвикателство със световна значимост. Акцентирайки върху новопоявяващите се здравни проблеми,
Световният ден на здравето дава възможност да се започнат колективни действия за опазване здравето на хората и тяхното благоденствие.


Етрополската секция на botevgrad.com честити празника на хората с бели престилки в Етрополска община. Пожелаваме им преди всичко здраве, хъс в работата и велико търпение в практикуване на най-благородната професия на човечеството.
Честит празник!