Главният архитект Георги Джотолов и екип специалисти  от общината са разработили идеен проект за изграждане на ново площадно пространство във Врачеш.  Идеята ще бъде подложена на обществено обсъждане в селото.  Така жителите на населеното място ще имат възможност да изразят мнения и да направят предложения по идейната разработка. 


Предвижда се площадът да бъде изграден на два етапа.  В бюджета на Община Ботевград за тази година са предвидени 75 000 лв. за благоустрояване на площадното пространство между пенсионерския клуб и ресторанта във Врачеш.