Общинският съвет подкрепи докладните за отпускане на   за основен ремонт на площада в село Скравена. “За“ гласуваха 24 съветници, един – Георги Донков – се въздържа, Кирил Руневски и д-р Георги Канзов не участваха в гласуването.  


618 480 лева от средствата ще бъдат осигурени от целевата капиталова субсидия,  а останалите 171 539 – от собствени приходи на общината. За същия обект е извършено проектиране във фаза “технически проект“, това бе посочено в докладната записка. Към нея беше приложена подборна количествено-стойностна сметка. 


Припомняме: Идейният проект, изготвен от арх. Весела Маркова, беше представен на обществено обсъждане, което се проведе на 25 октомври миналата година. Проектът предлага цялостна реконструкция на площадното пространство пред и около Костницата. Неговата цел е да се запази основния архитектурен облик на центъра на селото, като се запазят всички паметници, поставени около Костницата и в зелените площи. Запазват се абсолютно всички дървесни видове и се увеличат зелените площи и растителността. 


Предвижда се нова настилка по местата за паркиране и се обособят нови паркоместа. Подменя се настилката както на площада, така и в останалите пешеходни зони. Увеличават се местата за отдих на деца и възрастни, а на подходящо място се изгражда сух фонтан.


Проектът запазва мястото на спирката в посока Враца. Изгражда се пешеходна връзка между площада и сградата на кметството, като тротоарната настилка прекъсва уличното платно по подходящ начин, давайки предимство на пешеходците. Предвиждат се джобове за контейнери на местата, където са разположени и в момента. Подменя се и осветлението, изгражда се нова отводнителна мрежа.


Приблизителната площ за реконструкция е около 8 000 кв.м.