Само една фирма е подала документи за изпълнение на проекта за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на детска градина „Здравец” в Трудовец и благоустрояване на дворното пространство,  става ясно от протокола на комисията за избор на изпълнител, публикуван на сайта на Община Ботевград. Това е „Ц и С груп”. Стойността на проекта  е 63 750 лева. 


За изпълнението на мерките за въвеждане на енергийна ефективност е изработен и одобрен инвестиционен проект и е издадено разрешение за строеж, съгласно които избраният изпълнител следва да извърши:  доставка и монтаж на топлоизолационна система по фасадни стени и цокъл, включително грундиране, силикатна мазилка по стени, мозаечна мазилка по цокъл и съпътстващите ги строително-монтажни работи, както и изграждане на мълниезащита и заземителна инсталация. 


За благоустрояване на площадното пространство във Врачеш – етап 2, също е кандидатствала само една фирма – „Парсек груп” ЕООД – София. Тя трябва да изпълни следните дейности: премахване на съществуващи настилки, изграждане на бетонови и асфалтови настилки, доставка и монтаж на градинско обзавеждане и паркова мебел, изграждане на парково осветление, изграждане на детска площадка, доставка и засаждане на растителност, изграждане на автобусна спирка, доставка и монтаж на оградна система по детайл. За благоустрояването на площадното пространство в селото - етап 2, са предвидени 166 666 лева.   


Средствата за двата обекта са осигурени от бюджета на Община Ботевград. От страна на възложителя са отправени покани към фирмите да подпишат договорите за изпълнение на проектите, след което ще започне работата по тяхната реализация.