След като в началото на годината общинският съвет не даде разрешение общината да предостави терен на ЕПЦ в близост до механа „Самунджиево”,  в местния парлемент е внесено ново предложение. Евангелската петдесятна църква моли да получи едноетажната сграда на бившето парокотелно на болницата. Помещението не се използва от години, сградата е без врати и прозорци и се обитава от бездомници. Преди няколко месеца в нея избухна пожар.
Намерението на ЕПЦ е да преустрои сградата, която е 526 км.м. застроена площ, в Молитвен дом.


Последователите на Петдесятната църква в Ботевград са около 60 души, а църквата е регистрирана  в Дирекцията по вероизповеданията в България.


Кметът на общината Иван Гавалюгов е внесъл предложение в общинския съвет сградата на бившето парокотелно да бъде включена в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост. Това е първата стъпка преди да бъде разгледано искането за предоставяне на сградата за Молитвен дом.