Със средства, постъпили по дарителската смета, открита от Община Ботевград, за подпомагане дейността на МБАЛ и социални заведения на територията на общината в условията на пандемия от COVID-19, ще бъде закупено ново медицинско оборудване за болничната линейка, която е една на брой.  То ще струва около 6 000 лева. С останалите налични средства в сметката – около 14 000 лева, ще бъдат покрити разходите по обезпечаване на детските заведения с дезинфектанти и предпазни средства, които се използват ежедневно. 


Това реши на свое заседание Комисията, назначена със заповед на кмета, която има за задача да контролира и управлява дарените средства. 


Да припомним,  че също със средства от дарителската сметка, около 19 000 лева, бяха закупени 6 броя пациентски монитори за наблюдение на жизнените показатели на пациенти в по-утежнено състояние, както и 6 броя едноканални перфузори за контролирани автоматично вливания на лекарствени средства и електролитни разтвори, необходими за дейността на местното лечебно заведение.