Ученик до 18-годишна възраст в общинско училище, класиран индивидуално през 2018 г. на първо, второ или трето място на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание или на първо място на финали на държавно първенство ще получава 135 лева месечна стипендия. Това е записано в Общинската програма за закрила на деца с изявени дарби през 2018 година.


Освен това общината ще изплаща еднократна финансова помощ до 195 лева в следните случаи:


Ученик в общинско училище на територията на община Ботевград, класиран индивидуално през 2018 г. на първо, второ или трето място на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание в областта на науката, изкуството и спорта, включени в Националния календар за извънучилищни дейности на МОН, в Националния спортен календар на МОН, в Национален литературен конкурс „Стамен Панчев“, ученик от общинско училище на територията на община Ботевград, класиран индивидуално през 2018 г. на първо място в национални и международни конкурси в областта на образованието, информационните технологии, изкуството и културата.


Право на еднократно финансово подпомагане ще имат и учениците, класирани индивидуално на първо, второ и трето място в Европейски спортни състезания и турнири, Балкански и Републикански състезания. Финансирането на Програмата се осъществява от държавния бюджет и от местната хазна размер на 5 000 лева.