В изпълнение на бюджета на Община Ботевград за 2018 г., МБАЛ - Ботевград ще извършва безплатни профилактични прегледи на граждани в пенсионна възраст (на жени, навършили 61 години и 2 месеца, и мъже, навършили 64 години и 1 месец към 01.01.2018г.)  с постоянен адрес на територията на община Ботевград.


Желаещите лица, отговарящи на горепосочените критерии, следва да се запишат от 10.05.2018 г. до 30.05.2018 г.


• За селата в община Ботевград -  в кметствата и кметски наместничества и пенсионерски клубове.


• За град Ботевград - на регистратурата в МБАЛ - Ботевград


Всяко лице има право на пакет профилактичен медицински преглед при един специалист по избор, както следва:


1. Гастроентеролог


2. АГ специалист


3. Уролог


4. Невролог


5. Вътрешни болести


6. Офталмолог


7. Хирург


Записалите се лица ще бъдат уведомени лично по телефона за датата и часа на прегледа при избрания специалист, както и за кабинета, в който ще се извършва. Също така ще бъде изготвен график, който ще бъде поставен в общинска администрация Ботевград, кметствата и на регистратурата в МБАЛ - Ботевград.