В изпълнение на програмата за обезщетения и помощи на организации и граждани, приета с бюджета на Община Ботевград за 2017 г., считано от 5 юни 2017 г. МБАЛ – Ботевград ще извършва безплатни профилактични прегледи на граждани в пенсионна възраст (на жени навършили 61 години и мъже навършили 64 години към 01.01.2017 г.)  с постоянен адрес на територията на община Ботевград.


Желаещите лица, отговарящи на горепосочените критерии, следва да се запишат, както следва:


За 12-те села в община Ботевград


От 04.05.2017 г. до 23.05.2017 г. -  в кметствата и кметските наместничества.


За град Ботевград


От 05.06.2017г. до 30.06.2017г. - на регистратурата в МБАЛ – Ботевград


Всяко лице има право на медицински преглед при един специалист по избор, както следва:


1. Гастроентеролог


2. АГ специалист


3. Уролог


4. Невролог


5. Вътрешни болести и кардиолог


6. Офталмолог


Всеки от записалите се ще бъде уведомен по телефона за датата, часа и кабинета на насрочения преглед при избрания от него специалист.


Графикът за прегледите ще бъде изложен и в кметствата и кметските наместничества, на входа на Общинска администрация Ботевград и на Регистратурата в МБАЛ - Ботевград.