В изпълнение на Решение №12 от 31.01.2019 г. за приемане на бюджета на Община Ботевград за 2019 г., от 09.09.2019 г. МБАЛ - Ботевград ще извършва безплатни профилактични прегледи на граждани в пенсионна възраст (на жени, навършили 61 години и 4 месеца, и мъже, навършили 64 години и 2 месеца към 01.01.2019 г.) с постоянен адрес на територията на община Ботевград.


Желаещите лица, отговарящи на горепосочените критерии, следва да се запишат от 01.07.2019 г. до 31.07.2019 г. на тел. 0723/69142; 0723/69126 или в стая №14 в сградата на Общинска администрация Ботевград.


Всяко лице има право на пакет профилактичен медицински преглед при един специалист по избор, както следва:


1. Гастроентеролог


2. АГ специалист


3. Уролог


4. Невролог


5. Вътрешни болести


6. Офталмолог


7. Хирург


Записалите се лица ще бъдат уведомени лично по телефона за датата и часа на прегледа при избрания специалист, както и за кабинета, в който ще се извършва.