С 2 гласа “за“, 1 “против“ и 21 “въздържал се“ Общински съвет - Ботевград не прие внесения от Любомир Лилов проект на решение – да се отложи решението относно входираната докладна за произвеждане на местен референдум от Инициативен комитет при Сдружение „За чиста вода” до внасяне на проект от лицата, описани в чл. 30, ал. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Дебатът по тази основна точка от дневния ред на извънредната сесия вчера продължи близо час. Той бе съсредоточен върху въпроси, които не бяха по така предложения проект на решение – формулировката на предложените въпроси, по които да се проведе допитването, качеството на питейната вода, необходим ли е въобще този референдум, или не, и какъв би бил ефектът от него.


Първа думата поиска Петя Кочкова. Според нея процесът вече е започнал и трябва да се финализира, а не да се търсят причини за неговото протакане. 


Йордан Йорданов бе категоричен, че не одобрява въпросите за референдума. Според него едва ли има нормален човек, които би отговорил отрицателно, ако го попитат дали иска да пие чиста вода. Той попита дали Общинският съвет има правомощия да промени част от текста, който е предложен от Инициативния комитет. 


В отговор на питането на Йорданов, Любомир Лилов обясни, че местният парламент може да редактира, но без да променя смисъла на предложените въпроси.


Коцо Коцев също сподели мнение, че първият въпрос е напълно безсмислен, защото е с предизвестен отговор. Според Коцев вторият въпрос за допитване също е абсолютно ненужен, тъй като община Ботевград разполага с генерален план за водоснабдяване, изготвен през 2013 год.


Кметът Иван Гавалюгов обърна внимание на съветниците, че е внесъл становище, в което посочва аргументи за необсъждане на този въпрос поради допуснати сериозни законови нарушения при иницииране, организиране и събиране на подписката за провеждане на референдум. 


“Преди да обсъждаме нуждата от референдум и логиката на въпросите – дали трябва да се редактират, или не – трябва да погледнем от законова гледна точка дали това предложение за провеждане на референдум е инициирано и внесено за разглеждане в Общинския съвет от лица, които имат право да извършват тази дейност“, заяви кметът. По негови думи най-същественото нарушение е, че субектът, които инициира подписката и внася в ОбС предложение за провеждане на местен референдум, няма право да извършва тези действия по закона, защото е юридическо лице с нестопанска цел.  


В нарушение на правилника на ОбС отново бе дадена думата на Петя Кочкова, която опонира на становището на кмета. Според нея всички точки в него били безсмислени. 


Да вземе участие в дискусията поиска гражданка от публиката в залата – Виолета Орманджиева от местното ръководство на НФСБ. Тя призова съветниците да мислят за Ботевград. “Не харчете 100 000 лева! Толкова много неща има да се правят“, допълни тя. Ормаджиева каза още, че от години пие вода от чешмата и няма здравословни проблеми.


“Вие сте тенденциозно настроена и говорите абсолютни глупости“, отговори Кочкова, без да й се дава думата, и продължи с характерния си назидателен тон: “Седнете си там и се скрийте!“.


Веселка Златева обърна внимание на факта, че представители на сдружението “За чиста вода“ не присъстват в залата. “Отсъствието им е проява на неуважение към всички нас“, подчерта тя. Съветничката заяви, че има въпроси към представителите на неправителствената организация и очаква отговори от тях.   


В хода на обсъждането Тихомир Найденов припомни, че същите тези лица не уважиха и обществената дискусията по искането за референдум, която бе организирана от група съветници през месец февруари тази година. 


В опита си да се изяви като мъдър арбитър, съветникът Георги Георгиев направи култово изказване, изпълнено не само с “бисери“, но и със съществени неточности, като например, че общината е внесла проекта на решение.  “Дали ще има референдум, или нЕма да има референдум – самата ситуация ще заложи полеко, поетапно подменяне на водопроводната мрежа на територията на цялата община. Повече от ясно е, че има спор между вносителите на искането за референдум и общинската администрация, която, в края на краищата, е онази институция, която отговаря за тази работа да се свърши. И от двете страни обаче аз усещам популизъм. Популизъм от вносителите – има ли нЕкой в целия свят да не иска да пие чиста вода?! Отговорът е предизвестен. В същия момент общинската администрация ни предлага, пак по популистичен начин, такъв проект за решение – да променя ли, да не променя ли... За това Ви казвам, че за мене за пореден път ние си разиграваме нЕкакъв цирк. Едните внисат, а тия, които трЕбва да се вслушат – не са им приятни – па нЕма да се вслушаме, па ония па рипат, па тия рипат… За мене това ще бъде повод аз да гласувам “въздържал се“. Докато не се изясни каква е ситуацията между двете страни – ще го има ли, или нЕма да го има, ще се провежда ли, или нЕма да се провежда. И в двата случая, колеги, и тия които внисат, и тия, които предлагат тоя проект за решение, нЕма да извадят дивиденти и червени точки. Не е необходимо Общинският съвет да вади нЕкакъв дивидент, червени точки или черни точки, да се меша като арбитър по този въпрос. Ако се върнем назад, в тази зала, още през 2013 год., тук е приет генерален регионален план за перспективите за развитие на ВиК. Там са заложени неща. Друго – някой си въобразява, че като проведем този референдум, ще дойдат пари. НЕма такова нещо. Ако дойдат пари, те нЕма да дойдат благодарение на референдума. Те ще дойдат, ако общинската администрация проведе нЕкакви успешни преговори я с министър, я с по-голЕм човек от Правителството, я с нЕкоя финансираща, я с нЕкоя банка и т.н., и ако си осигури собствени средства. По пътя на дипломацията, по пътя на партийни преговори, така както сме искали нЕкога за депо, за пречиствателна станция, за други пречиствателни станции, за пето, за шесто...“.


Според Георги Георгиев, само за проект за цялостна подмяна на водопровода ще е необходима значителна сума - поне милион. “Затова по-добре, ако се намерят пари – дали собствени, или външни, Общинският съвет да вземе решение да възложи ремонт, на таа, на таа, на таа улица за толко и толко, без проект“, заяви той и допълни, че ако е кмет на общината, няма да похарчи един милион лева за изготвянето на такъв проект.


Думите на съветника предизвикаха шум и смях в заседателната зала, но той продължи с ръзсъжденията си: “Едните хвърлят прах на хората в очите, че ще правят референдум, другите хвърлят прах на хората в очите, че па е много сложно и им трябва еди-какво си, еди-що си. И едните и другите лъжат хората.“.


“Само Вие сте честен“, подхвърли Тихомир Найденов. Той също взе отношение по темата, като акцентира върху това, че съществуващият регионален генерален план за ВиК се изпълнява. Той посочи, че част от него е изградената през миналия мандат пречиствателната станция за отпадни води, както и подмяна на водопровод в Скравена. „Този план продължава да се изпълнява. През последните две години е подменена 15 км водопроводна мрежа. Съществуващият план предвижда създаването на технически проекти, които се изготвят и изпълняват и в момента. Има изготвен технически проект за подмяна на магистралния водопроводен пръстен в Ботевград, който се изпълнява в момента. Има изготвени технически проекти за пълна подмяна на водопреносната мрежа във Врачеш и за Трудовец. Всеки момент се очаква финансиране по програмата за развитие на селските райони за пълна подмяна на мрежата в Скравена, Литаково и в Новачене.Освен това се изготвя и технически проект за реконструкция и модернизиране на всички основни водохващания“, добави той в отговор на Петя Кочкова, че общината бездействала.   


“Резултатът от този референдум ще бъде единствено и само едни похарчени пари. И да внесем тези подписи някъде, никой няма да ни обърне внимание. Срещнах се с хората, които събираха подписите, те мънкаха и нищо не ми отговориха. Това че те не дойдоха на обществената дискусия, която проведохме, както и днес на сесията, означава, че не искат да отговарят на нашите въпроси“, каза Филип Филипов. Той предложи дебатите по докладната да бъдат прекратени. Процедурното предложение на съветника бе прието.


След гласуването Георги Георгиев отсече категорично, че питейната вода в нашата община е чиста и че отговаря на Българския държавен стандарт - думи, които не произнася за първи път. Той се обърна към присъстващите да не заиграват по този въпрос.


Също извън дебата, съветникът Спасен Ценов заяви: “Една група подставени лица направи нас и още 3 000 жители на тази община на маймуни. За мен това е основният извод от случващото се. В България е съвсем нормално – подставени лица да въртят интриги и да губят времето на други хора.“.


По време на обсъждането Любомир Лилов обясни, че вносителите на искането за референдум са били уведомени, че ще се състои извънредна сесия по въпроса, който ги засяга. Въпреки това нито един техен представител не бе в заседателната зала. Отсъствието им може да се тълкува не само като проява на неуважение към Общинския съвет, но и към всички граждани, подкрепили подписката.