Двама представители на Сдружение „За чиста вода” се отзоваха на поканата на кмета Иван Гавалюгов за среща – Иван Николов – председател на неправителствената организация, и Пейо Майорски, който се представи като един от нейните учредители. Майорски е от София. По негови думи, има участия и в други екологични инициативи в страната, като една от тях е защита на гората от незаконната сеч. На въпроса на наш репортер дали е участвал в съвместни акции с местен защитник на гората, вече народен представител от Софийска област – Мартин Тинчев, той отговори утвърдително.


В началото на срещата кметът Иван Гавалюгов обясни, че нейната цел е да се подложи на обсъждане конкретният повод за провеждане на местен референдум, както и да се разисква какъв ще бъде евентуалният ефект от него за решаване на най-сериозния инфраструктурен проблем на община Ботевград – подмяната на водопроводната мрежа. Кметът изрази своето мнение, че този референдум е безсмислен, като се аргументира така: „Няма поляризиране на мнения, няма спор или конфронтация сред обществеността дали да се смени водопроводната инфраструктура, или не трябва да се смени, дали искаме да пием чиста вода, или не искаме да пием, т.е. не бихме получили някаква друга, по-различна информация от тази, която е общоизвестна. Ето защо смятам, че провеждането на този референдум ще доведе само до едни ненужни разходи на община Ботевград, които имат конкретно измерение, и то е над 100 000 лева”.” От тях 46 400 са за МВР за охрана на секциите, които трябва да бъдат толкова, колкото са избирателните. Кметът обясни, че тази сума е определена въз основа на направено от него предварително запитване до съответните институции и организации. Той подчерта, че харченето на такива средства в конкретния случай е неразумно и нецелесъобразно. 


„Дори без референдум въпросът за подмяната на ВиК инфраструктурата е безалтернативен и ние сме го заложили в бюджета за 2018 година”, посочи Иван Гавалюгов. 


Кметът запозна представителите на Сдружение „За чиста вода” с всички проекти, които общината е изготвила и които са в процес на реализация, а те касаят Ботевград – подмяна на основен водопроводен пръстен с дължина 7.5км, за който вече са отпуснати 20 на сто от сумата, обещана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, а така също и големите села. Иван Гавалюгов съобщи още, че в процес на изготвяне е проект за основен ремонт, реконструкция и рехабилитация на водохващанията над Ботевград, Врачеш и Трудовец. Разработката включва още идеен проект и изготвяне на технически проект за подмяна на водопровода във вилна зона Зелин и идеен проект за подмяна на водопровода във вилна зона Лозята в Трудовец. 


Кметът уведоми представителите на Сдружението, че тази година, както и предходната, общината ще задали около 10 на сто от собствените приходи за инвестиции във ВиК инфраструктурата, в това число и за техника за общинското дружество ВиК Бебреш, необходима за този вид ремонтни дейности.


„Много преди Вие да заговорите за референдум, ние сме започнали действия в тази посока. Полагаме не малко усилия за изготвянето на проекти и сме достатъчно активни в търсенето на финансиране”, допълни Иван Гавалюгов. Той предложи вместо да се харчат 100 000 лева за местен референдум с предизвестен резултат, общината да поеме ангажимент, че сума в същия размер ще бъде прибавена към вече заложените в бюджета за тази година средства – около 500 000 лв., за подмяна на водопроводни мрежи в Ботевград и селата.  


И двамата представители на Сдружението бяха категорични, че „не е безсмислено мнението на хората за това дали искат да пият чиста вода”, както и че „една такава кауза не трябва да измерваме в това колко пари ще похарчим”. Според тях „общинското ръководство трябва да изготви един цялостен проект – до края на 2018 година, както е записано в единия от въпросите”. 


Пейо Майорски допълни, че един от основните въпроси в искането за референдум е не просто да се изгради една ВиК инфраструктура, тъй като това нямало да реши проблема с чистотата на водата, а да заработи съществуващата пречиствателна станция. На въпроса на кмета – коя точно, той не можа да отговори по обяснима причина. Както написахме в началото на текста, той не е местен жител.


Иван Гавалюгов попита представителите на Сдружението по какъв начин виждат те доставката на чиста питейна вода с гарантирано качество до шест месеца след провеждането на референдума. Отговорът, който последва от г-н Майорски, бе: „Ако не може да се случи по ВиК инфраструктурата, с водоноски на определени места.”. Той допълни, че не изключва и друг начин, като например доставка на бутилирана минерална вода на населението.   


Кметът попита още какво се има предвид под „внедряване на план”, както е записано в единия от въпросите. „До края на годината да бъде изготвен цялостен проект”, отговори Иван Николов. 


„Във въпроса обаче става дума за план, а между план и проект има разлика”, продължи кметът Гавалюгов. Той информира своите гости, че от 2012 година съществува регионален генерален план за подмяна на водопровода, за изготвянето на който бяха отпуснати средства от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.


Иван Гавалюгов сведе до знанието на представителите на Сдружението, че в новия програмен период общините не могат да бъдат бенефициенти по ОП „Околна среда”, а само ВиК асоциациите и консолидираните ВиК оператори на обособена територия. „Именно за това община Ботевград стана член на Асоциацията по ВиК – София област през лятото на 2016 год.” , подчерта той.  Кметът отново посочи, че общината може да кандидатства с проекти само по Програма за развитие на селските райони и го прави.   


По време на срещата Иван Гавалюгов обяви следния парадокс: „ Проект, с който община Ботевград е кандидатствала пред Държавен фонд „Земеделие”, не е получил нито една точка за лошо качество на водата, въпреки декларациите от местния ВиК оператор за мътност най-вече. Те въобще не са взети под внимание, когато е оценяван нашият проект.”.  


Най-вероятно предстоят и други срещи между ръководството на община Ботевград и представители на Сдружение „За чиста вода”. Готовност за това изразиха и двете страни в края на днешния им разговор.      


Припомняме: http://botevgrad.com/news/71950/Predlojenie-za-provejdane-na-mesten-referendum-e-vneseno-v-ObS---Botevgrad/