Община Ботевград иска съгласието на местния парламент за внасяне на предложение в Министерството на образованието и науката за вливане на ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – с. Липница в ОУ „Васил Левски” – село Новачене. 


„Преобразуването на двете училища в едно ще допринесе за оптимизиране на училищната мрежа в община Ботевград. Образователно-възпитателния процес ще се осъществява в сградата на ОУ „Васил Левски” – село Новачене, а при възможност някои от учениците ще бъдат пренасочени към други училищата в населените места, където живеят. По този начин ще бъдат намелени разходите за персонал, режийни и транспорт. 


Към настоящия момент ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – с. Липница има временно изпълняващ длъжността директор, което няма да наложи освобождаване на титуляр от поста директор на училище.  Директорът на ОУ „Васил Левски” – с. Новачене ще осъществява контрол както върху посещаемостта на учениците, така и върху качеството на предлагането образование в преобразуването ОУ „Васил Левски” – с. Новачене”, пише в докладната 


В докладната записка се посочва още, че по данни от Списък Образец 1 към 21. 05. 2018 год. в училището в Липница се обучават 102 ученици от първи до седми клас, като 82 са в дневна форма на обучение, 17 /над 16 години/ са в самостоятелна и 3 – в индивидуална. В общежитието са записани 37 ученици. О записаните в дневна форма на обучение само един ученик е с местоживеене в село Липница, а останалите 81 ученици са с местоживеене в Ботевград и другите населени места в общината.


В училището в Липница са извършени две проверки от служители на общинската администрация – на 9 и 20 февруари 2018 год. При първата е установено, че в слятата паралелка I – III клас присъства само един ученик от записаните 12 на брой, а в слятата II – IV не присъства нито един от 15-те записани.  При втората е установено присъствието съответно на 3 и 4 ученици. Изключително слаба е била посещаемостта на ученици от другите класове в училището . Това се посочва още в докладната до Общинския съвет. 


Предложението ще бъде дискутирано и подложено на обсъждане на извънредно заседание, насрочено за 29 май от 16 часа.