Кметът на община Ботевград Иван Гавалюгов кани родителите на деца, подлежащи за прием в първи клас през учебната 2018/2019 г., които не са класирани на първо класиране в ОУ “Н. Й. Вапцаров“ и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ - Ботевград, на среща-разговор, която ще се проведе на 11.06.2018 г. от 18:00 часа в малкия салон на НЧ „Христо Ботев“ - Ботевград. 


В присъствието на представител на РУО - София регион и директорите на трите основни училища в Ботевград ще бъдат обсъдени възможностите за записване на децата в първи клас, както и възможността за допълнителен план-прием в училищата съгласно Наредба №10 за организацията и дейностите в училищното образование.