Уважаеми клиенти,


ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.


Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 18 юни – 22 юни 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.


Община Етрополе:
На 18.06.2018 г. /08:45 - 09:15 ч.; 13:45 - 14:15 ч./ - Етрополе: 145006, Вилна Зона Рибарника, Вранащица, Георги Бакалов, Етрохимик - Алексиев, Руски, Софроний, Хаджи Османово
 На 18.06.2018 г. /08:45 - 09:15 ч.; 13:45 - 14:15 ч./ - Рибарица, Общ. Етрополе: 194005, XVIII-14, Кв. 2, Парцел Х-19, Кв. 15, ХVIII, Кв. 19
На 18.06.2018 г. /08:45 - 09:15 ч.; 13:45 - 14:15 ч./ - Ямна: махала Златичора, махала Черти Град
На 18.06.2018 г. /08:45 - 14:15 ч./ - Етрополе: 145006, Вранащица, Георги Бакалов, Етрохимик - Алексиев, Руски, Софроний, Хаджи Османово
 На 21.06.2018 г. /08:45 - 09:15 ч.; 08:45 - 12:30 ч.; 11:45 - 12:30 ч./ - Брусен, Общ. Етрополе: 229001, II, Кв. 1, Кладевски Дол, махала Бобища, махала Гарсовец, махала Дупковец, махала Нейков Дол, махала Радов Дол
На 21.06.2018 г. /08:45 - 09:15 ч.; 08:45 - 12:30 ч.; 11:45 - 12:30 ч./ - Джурово: Васил Левски, Волга, Вутьо Миков, Генерал Гурко, Генерал Елис, Георги Димитров, Гошо Воденичаров, Девети Септември, Димитър Грънчаров, Иван Мицев, Иван Яковенко, Камилче, Капитан П. Стайков, М. Беляновец Кв. 9 УПИ Vііі, Малък Искър, Матю Воденичаров, махала Беляновец, махала Герановица, махала Камилче, махала Мечи Трън, махала Отявец, Мико Лаков, Млада Гвардия, Нератовице, Отряд Бенковски, Павел Корчагин, Петър Томов, Първи Май, Септемврийци, Стара Планина, Тодор Христов, Чавдарци, Червена Армия, Юрий Гагарин
На 21.06.2018 г. /08:45 - 09:15 ч.; 08:45 - 12:30 ч.; 11:45 - 12:30 ч./ - Лъга
На 21.06.2018 г. /08:45 - 09:15 ч.; 11:45 - 12:30 ч./ - Видраре: 157, Кв. 13, Сграда Кметство, Іі Кв. , Лъга, махала Джамбазите, махала Семкова, Пи-083145 М. Мариновото
На 21.06.2018 г. /08:45 - 09:15 ч.; 11:45 - 12:30 ч./ - Етрополе: Равнището
На 21.06.2018 г. /08:45 - 09:15 ч.; 11:45 - 12:30 ч./ - Лопян: 005034, В. З. Лопян, Кв. 6, Васил Левски, Втора, Георги Димитров, Георги Михайлов, Девети Май, Девети Септември, Йончо Ботев, Калина Вескова, Кв. 6, УПИ 6-22, Вилна Зона, Ленин, махала Черешовица, местност Растака, местност Черешова, Никола Михайлов, Никола П. Цановски, Пета, Планинско Цвете, Първа, Свещи Плаз, Седма, Трета, УПИ І-211, Кв. 29, Христо Ботев, Цвятко Янков, Четвъра
На 21.06.2018 г. /08:45 - 09:15 ч.; 11:45 - 12:30 ч./ - Манаселска Река: махала Буджов Дол, махала Вила Манаселски Мост, махала Гараж, махала Гола Могила, махала Долна Липа, махала Драгоица, махала Липа, махала Печор, махала Смолевица, махала Череша, махала Чульовци, Укопете
На 21.06.2018 г. /08:45 - 09:15 ч.; 11:45 - 12:30 ч./ - Осиковица: махала 57 км АМ Хемус, махала Балинска, махала Баренска, махала Вельовци, махала Витьовци, махала Владовци, махала Войновци, махала Вълчиновци, махала Габрика, махала Гетовци, махала Господарска, махала Дачовци, махала Дрена, махала Кратунете, махала Манастира, махала Манговци, махала Робовица, махала Стойковци, махала Цековци, махала Чифлика, махала Ямата
На 21.06.2018 г. /08:45 - 09:15 ч.; 11:45 - 12:30 ч./ - Осиковска Лакавица: Бостанището, Луковешки Дол, М. Гайдарско, махала Гроздене, махала Драйчовци, махала Нанковска, махала Рачовци, Общ. Правец, Ам Хемус П-Л VI-61, Кв. 5
На 21.06.2018 г. /08:45 - 09:15 ч.; 11:45 - 12:30 ч./ - Равнище: I Кв. 29, XVII-290, Кв. 46, махала Грозьов Дол, махала Големанско, УПИ II-196 Кв. 8
На 21.06.2018 г. /08:45 - 12:30 ч./ - Видраре: 157, Кв. 13, Сграда Кметство, Іі Кв. , махала Джамбазите, махала Семкова, Пи-083145 М. Мариновото
На 21.06.2018 г. /08:45 - 12:30 ч./ - Етрополе
На 21.06.2018 г. /08:45 - 12:30 ч./ - Лопян: В. З. Лопян, Кв. 6, Васил Левски, Втора, Георги Димитров, Георги Михайлов, Девети Май, Девети Септември, Йончо Ботев, Калина Вескова, Кв. 6, УПИ 6-22, Вилна Зона, Ленин, махала Черешовица, местност Растака, местност Черешова, Никола Михайлов, Никола П. Цановски, Пета, Планинско Цвете, Първа, Свещи Плаз, Седма, Трета, УПИ І-211, Кв. 29, Христо Ботев, Цвятко Янков, Четвъра
На 21.06.2018 г. /08:45 - 12:30 ч./ - Равнище
На 21.06.2018 г. /08:45 - 12:30 ч.; 08:45 - 09:15 ч.; 11:45 - 12:30 ч./ - Малки Искър


Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.


За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp. bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.