Благодарение на всички пряко и непряко заети, браншът ежегодно заплаща над 170 млн. лева за осигуровки


Ден по-рано, на 17 август, българската минна общност отбеляза своя професионален празник – Деня на миньора. Официалното честване се състоя в хотел Балкан, където по традиция се събират стотици представители на тази жизненоважна за икономиката на България индустрия. Специални гости на честването бяха министърът на енергетиката – Теменужка Петкова, министърът на труда и социалната политика - Бисер Петков, заместник-министрите Красимир Първанов, Жечо Станков, Лъчезар Борисов, Красимир Живков, представители на синдикалните организации в страната, на академичната и научна общност.
В своя обзорен доклад председателят на Българската минно-геоложка камара проф. дтн инж. Николай Вълканов обобщи, че изминалата година е била добра за бранша.
Минерално-суровинната индустрия е отрасъл със стратегическо значение за икономиката на България. Тя е в основата на всички други индустрии и е важен фактор за икономическата стабилност и енергийна независимост на страната. В по-широк контекст Европейският съюз и страните членки все повече се насочват към прилагане на политики за задълбочаване на индустриализацията и развитие на добивната промишленост във всяка от страните членки, повишаване на суровинната независимост, добива на полезни изкопаеми и устойчивото развитие на регионите.
България заема водеща позиция в европейския добив както по отношение на произведената продукция, така и по отношение на заетите в бранша. Общо инвестициите в бранша са над 5 млрд. лева. Компаниите в сектора инвестират 317 млн. лв. годишно.  Стойността на произведената продукция за 2017 г. е 2,7 млрд. лева. Браншът отбеляза близо 2,5 пъти по-висока производителност в сравнение със средната за страната. Пряко заетите в бранша са 24 000, а чрез свързаните производства и услуги броят на заетите стига до 120 000. Заплащането в бранша е сред най-високите в страната и макар цените на металите да отбелязаха спад с над 30%  в последните месеци, заплатите на заетите в бранша се запазват. Това гарантира сигурност и спокойствие за хората, което е от голямо значение за безопасността при работа. Благодарение на всички пряко и непряко заети, браншът ежегодно заплаща над 170 млн. лева под формата на осигуровки.
„Има с какво да се гордеем днес. Развитието на минерално-суровинната индустрия върви ръка за ръка с устойчивото развитие на регионите. Там, където функционират предприятия от бранша, се забелязва увеличеното благосъстояние на общностите, развитие на човешките ресурси и опазване на културните традиции и спорта. От общо постъпилите 143 млн лева от концесионни плащания, 72 млн лв. са постъпили в общините, с което значително се подпомага развитието на инфраструктурата, здравеопазването и образованието. Високообразованите хора са решаващата  предпоставка за въвеждане на иновации в работата и модернизиране на всички аспекти на производството. Икономиката на страната ще е толкова по-конкурентна, колкото по-конкурентна е минерално-суровинна индустрия.“ – отбеляза в изказването си министър Теменужка Петкова.
Тя допълни, че правителството подкрепя и стои твърдо зад минерално-суровинната индустрия. Инкриминирането на незаконния добив е сериозна крачка към регулирането на сектора.
Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков отбеляза инвестициите в превенцията на трудовия травматизъм в минерално-суровинна индустрия и отговорното отношение на бизнеса към опазване живота и здравето на работещите.
Проф. дтн инж. Цоло Вутов, който водеше тържественото честване като председател на НТС по минно дело, геология и металургия, изтъкна приноса на минната наука и образование.  „Висококвалифицираните кадри от бранша през изминалата година имат високи постижения в науката и образованието, авторитетни участия в международни асоциации, научни комитети и форуми, което допринася за прилагането на най-добрите световни практики и взимането на изключително успешни решения в българската минерално-суровинна индустрия. През 2018 г. 26 български учени, мениджъри и специалисти от България са участвали в 25-тия Световен минен конгрес в Астана, Казахстан. Представителите на България са се представили изключително успешно с научни и практически разработки“, допълни проф. Вутов.


Въпреки положителните новини – високата производителност, високите заплати в бранша и намаляването на трудовия травматизъм, мениджъри и експерти отбелязват и редица предизвикателства пред бранша. Едно от тях е, че богатите минни залежи се изчерпват и за извличането на полезните изкопаеми са необходими все повече ресурси и нови технологии. Българските минни компании следват най-съвременните световни тенденции и инвестират в дигитализация и роботизация на производствените процеси. "Елаците-Мед“ е сред компаниите у нас, които непрекъснато инвестират в дигитализация на производствените дейности и към момента специалистите разполагат с възможност за отдалечен достъп до технологичните параметри на всеки един производствен трак чрез централизирана система. Вътрешно разработеният софтуер за обмен на текущи данни дава възможност инженерите от рудник "Елаците" във всеки момент да използват точни и актуални данни. Разработеният 3D геоложки модел на рудника и обслужващият го софтуер MineSight са точен инструмент за акуратното планиране на добива. Контролът на стабилитета на откосите в рудника се осъществява от система от роботозирани тотални станции Trimble и лазерно-интерферометрични скенери IBIS.
На тържественото честване бяха връчени и традиционните годишни награди на Българска минно-геоложка камара в категориите: производство, иновации, здраве, безопасност и опазване на околната среда. По традиция бяха връчени и престижните награди за социално-отговорна кампания на годината, награда  за журналист и медия, които най-активно и обективно са отразявали развитието на добивния бранш, както и наградите за най-добър студент от МГУ „Св. Иван Рилски“.
По този начин бе отдадено заслужено признание на дружествата и хората, които  имат значими постижения в бранша за последната година. В категория „персонални награди“ за принос към минерално-суровинната индустрия беше отличен и инж. Драгомир Драганов – изпълнителен директор на „Елаците-Мед“ АД.