В Община Етрополе се изпълнява проект „Разширяване на нов гробищен парк“ – Етап I Г (кв. 15) и Етап I Д ( кв.16) местонахождение поземлен имот № 066063, местността „Котката“,Землище Етрополе.


Проектът се финансира от Община Етрополе. Разширяване на гробищния парк се налага, поради недостиг на гробищни места.  Стойността за разширяването на гробищния парк е 300 000 лева, които са заложени в бюджета на Общината за 2018 година. Проведена е процедура по избор на изпълнение на проекта и фирмата, която работи е „Климатроник“ ЕООД.  Срокът за реализиране на проекта е 90 календарни дни.


Община Етрополе