17 жилищни и 6 обществени сгради са включени в проектите, с които Община Ботевград кандидатства в рамките на процедурата „Енергийна ефективност в периферните райони – 2”. Средствата по нея се осигуряват от Оперативна програма „Региони в растеж – 2014 – 2020 год.” на база спестен ресурс от първата покана по мярката, който възлиза на 38,17 млн.лв. 


Общината ще се съревновава на конкурентен принцип с други общини – бенефициенти от 4-то ниво на националната полицентрична система. Затова съществува вероятност да не бъдат одобрени всички внесени проектни предложения, уточниха от общинската администрация. Един от основните критерии за оценка е първично спестена енергия. Той показва колко енергия ще бъде спестена след въвеждане на мерките за енергийна ефективност. А колкото повече бъде спестена, толкова повече точки получава съответния проект. 


От общината предоставиха списък на сградите, включени в отделните проектни предложения, който публикуваме: 


Административна сграда на РУ на МВР -  Ботевград, гр. Ботевград, ул. „Витоша“ № 3;


Mногофамилни жилищни сгради:


„Славейков 20“, гр. Ботевград, ул. „Славейков“ № 20, вх. А и Б;


„Янтра“, гр. Ботевград, ул. „Янтра“ № 4;


„Зелин“, гр. Ботевград, ул. „Стефан Караджа“ № 2;


„Александрови“, гр. Ботевград, ул. „Стара планина“ № 16.


 


Военен клуб- Ботевград, гр. Ботевград, пл. „Незнаен воин“ № 6;


Mногофамилни жилищни сгради:


„Синчец“, гр. Ботевград, ул. „17-ти ноември“ № 7;


„Зора“, гр. Ботевград, ул. „Бенковска № 26, вх. А и ул. „Г. С. Раковски“ № 25, вх. Б;


 „Урвич“, гр. Ботевград, бул. „България“ № 4.


 


ДГ Кокиче, гр. Ботевград, ул. „Адриан Атанасов“ № 10;


Mногофамилни жилищни сгради:


„Космос“, гр. Ботевград, бул. „Цар Освободител“ № 18;


„Явор“, гр. Ботевград, бул. „Трети март“ № 83.


 


ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Ботевград, ул. „Адриан Атанасов“ № 8;


Mногофамилни жилищни сгради:


„Венец“, гр. Ботевград, бул. „България“ № 8;


„ЖСК Стара планина“, гр. Ботевград, ул. „Стара планина“ № 18, вх. А и Б.


 


Физкултурен салон към ОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Ботевград, ул. „Стара планина“ № 2;


Mногофамилни жилищни сгради:


„Детелина“, гр. Ботевград, ул. „Александър Стамболийски“ № 39, вх. А и Б;


„Хоризонт“, ул. „Патриарх Евтимий“ № 70, вх. А, Б, В.


 


Административно-делова сграда, гр. Ботевград, бул. „Трети март“, кв. 87;


Mногофамилни жилищни сгради:


„Звезда“, гр. Ботевград, бул. „Цар Освободител“ № 20;


„Гурко“, гр. Ботевград, ул. „Гурко“ № 11;


„Златна панега“, гр. Ботевград, ж. к. „Васил Левски“, блок 24;


„Трети март“, бул. „Трети март“ № 73