"Булгаргаз" предложи на ДКЕВР да утвърди цена на природния газ за четвъртото тримесечие на тази година в размер на 593,53 лева (хм.куб. без ДДС, включително 19,73 лева/хм.куб.) цена на пренос, съобщиха от пресцентъра на компанията.

Увеличението от 158,73 лева (хм.куб./36,51%) в сравнение с действащата цена, е в резултат на увеличаването на алтернативните на природния газ горива на международните пазари (газьол, мазут).

Увеличение има и на осреднения валутен курс на щатския долар с 6,32%.

Причина за новите цени е и утвърдената от ДКЕВР по-ниска от предложената от "Булгаргаз" цена за третото тримесечие на 2008 г.