Традиционната акция на полицията „Децата тръгват на училище. Да ги пазим на пътя!“ продължава до 31 октомври


С цел ограничаване на предпоставките за пътнотранспортни произшествия с деца, от 1 септември до 31 октомври 2018 г. се провежда традиционната акция на полицията "Децата тръгват на училище. Да ги пазим на пътя!". Дните от 24 до 30 септември са обявени за Седмица за превенция на детската пътна безопасност, като 29 септември  е определен за Ден на превенцията.


Служители от Сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР – София, съвместно с експерти от Регионално управление на образованието, са изготвили графици за провеждане на беседи по пътна безопасност с деца и ученици от учебните заведения на територията на Софийска област.


През последните седмици служители от охранителна полиция в 12-те районни управления в състава на областната дирекция проведоха работни срещи  с ръководствата на учебните заведения, с представители на местната власт и частните охранителни фирми в региона. Съгласувани бяха механизмите за взаимодействие и общите ангажименти, свързани с безопасността на децата през новата учебна година.
В ход са регулярни проверки в питейните и увеселителни заведения за недопускане присъствието на малолетни и непълнолетни, както и продажба на алкохол и цигари на деца.
Предприети са конкретни мерки - организационни и оперативни,  за противодействие на уличното наркоразпространение. Полицейският контрол в районите на училищата е активизиран.


Практически препоръки по пътна безопасност:


„Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!“ – под това мото за пореден път стартира през септември и октомври традиционната акция на „Пътна полиция”.
Със старта на новата учебна година (2018 – 2019) започва и програмата за провеждане на беседи с учениците - от най-малките до най-големите. Полицейските служители ще влизат в час, за да напомнят на учениците основните правила за безопасност, да обърнат внимание на основните рискове по време на движението ни на пътя и да дадат полезни съвети на децата.


АКО СИ УЧЕНИК:


1) НЕ ЗАБРАВЯЙ, че е важно да се научиш да се пазиш сам на пътя! Там си уязвим, особено ако си сам и не можеш да потърсиш помощ от възрастен.
2) Заедно със своите родители си припомни най-безопасния и кратък маршрут от дома до училище и обратно.
3) Припомни си основните правила за движение по пътищата.
4) Не забравяй, че винаги трябва: да пресичаш при зелена светлина на светофара; да се движиш по тротоара и да използваш изградените подлези и надлези за пешеходци; да вървиш отляво по банкета, срещу автомобилното движение.
5) Използвай светлоотразителна жилетка или елементи.
6) Не нарушавай правилата за движение на пътя при никакви обстоятелства!
7) Пресичайте с основната група пешеходци или с друг по-възрастен човек.
8) Ако се придвижваш до училище с велосипед, прегледай техническата изправност на колелото.
9) Не забравяй, че: велосипедът е пътно превозно средство, до 12-годишна възраст велосипедистите трябва да се движат по тротоара, а на платното за движение може да управляват колело само с придружител, навършил 16 години; порасналите велосипедисти се движат възможно най-вдясно на платното за движение; при маневра, трябва да укажат с ръка посоката и задължително да се убедят, че не ги застрашава друго превозно средство.
10) Помни, че при пътен инцидент трябва да позвъниш на родителите си, за да подадат те сигнал в полицията на телефон 112, или сам да направиш това.


АКО СИ РОДИТЕЛ:


1) НЕ ЗАБРАВЯЙ, че най-важна за теб е безопасността на твоето дете. На пътя детето е уязвимо, ако остане само, без наблюдение и контрол от възрастен.
2) Уточнете най-безопасния и кратък маршрут от дома до училище и обратно. Уверете се, че е добре запомнен!
3) Погрижи се да изпратиш и посрещнеш детето си до/от училищния вход.
4) Винаги разговаряй с детето за правилата за безопасно поведение на пешеходците и пътниците. Припомнете си заедно основните правила за движение на пешеходците: винаги да пресича при зелена светлина на светофара; винаги да се движи по тротоара и да използва изградените подлези и надлези за пешеходци.
5) Винаги бъди за пример и не прави компромиси с правилата за движение по пътищата и настоявай детето също да ги спазва!
6) Използвай обезопасителната система за децата дори училището да е близо до дома. Провери изправността й!
7) Осигурете светлоотразителна жилетка или елементи за детето си.
8) Ако детето се придвижва с велосипед до училище, прегледайте техническата изправност на колелото.
9) Преговорете заедно основните правила за движение на велосипедистите, като  припомниш, че: велосипедът е пътно превозно средство, за което важат всички правила за движение!


АКО СИ ВОДАЧ:


1) НЕ ЗАБРАВЯЙ, че децата са уязвими на пътя. Те тепърва се учат да се пазят сами.
2) Винаги спазвай ограниченията на скоростта!
3) Винаги  бъди в готовност да спреш!
4) Винаги помни, че децата не са възрастни. Тяхното поведение не е логично и не е адекватно.
5) Никога не спирай върху пешеходната пътека! Винаги давай предимство на децата, които пресичат пътното платно на пешеходна пътека.
6) Винаги бъди толерантни към деца – велосипедисти! Никога не забравяй, че те нямат напълно изградени навици и може внезапно да предприемат маневра, без да укажат това с ръка.
7) Ако забележиш неправилно или рисково поведение, спри и обясни на детето до какви последици може да се стигне.
8) При пътен инцидент винаги може да подадеш сигнал на телефон 112.