В края на месец септември сдружение „Местна инициативна група Ботевград“ организира презентиране на подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности в селски райони“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020. Подмярката е за инвестиции на територията на селските райони в страната, изпълнявани от земеделски стопани и микропредприятия. 


На поканата се отзоваха 25 представители на малкия бизнес. Подмярката подробно и професионално беше представена от експерт-консултант в сферата. След лекционната част, на заинтересованите беше предоставена възможност за въпроси и индивидуални консултации. Присъстващите проявиха голям интерес. Срещата продължи до изчерпването на всички въпроси. На заинтересованите лица беше съобщено, че подробна и важна информация могат да намерят на сайта на МИГ БОТЕВГРАД: www.mig.botevgrad.bg. На тяхно разположени е и административното звено на сдружението.