Вижте мобилна версия на Botevgrad.COM
13 новини с етикет: МИГ Ботевград

Публикуваме покана на Сдружение “Местна инициативна група“ до представители на активния стопански, нестопански и публичен сектор, местни занаятчии, дейци и общественици от община Ботевград. УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка изпълнение на проект №BG06RDNP001-19.610-0006  с..

Само един кандидат участва в конкурса за изпълнителен директор на сдружение “Местна инициативна група“ – Ботевград. Това е Николета Иванова. В момента тя е учител по български език и литература в ППМГ “Акад. проф. д-р Асен Златаров“ – Ботевград, а от 2016-та до..

Сдружение „Местна инициативна група“  - Ботевград изготви поредно проектно предложението. То вече е внесено за одобрение по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ в частта „Малки пилотни проекти“ от Програмата за развитие на селските..

На своето заседание вчера – 23 юни, Управителният съвет на Местна инициативна група се срещна с гражданите, предложили идеи, с които неправителствената организация да кандидатства с пилотен проект по Подмярка 19.1 на ПРСР. Предложенията са публикувани на..

На заседанието на Сдружение “Местна инициативна група –Ботевград“, състояло се вчера в общинската администрация, бе приет План за многофункционално управление и развитие на горите и земите в общината, който ще се осъществява с участието на гражданите. Той е изготвен н рамките на..

Местна инициативна група Ботевград проведе информационна среща за представяне на проект "Активни граждани за добро управление на Община Ботевград. Онлайн платформа "Диалози за бъдещето на Ботевград". Събитието се състоя вчера – 8 януари, в заседателната зала на Международното висше бизнес..

Местна инициативна група Ботевград, в качеството си на бенефициент по проект „Активни граждани за добро управление на община Ботевград. Онлайн платформа "Диалози за бъдещето на Ботевград", организира среща с медиите и заинтересовани граждани за представяне на целите на Оперативна програма..

В края на месец септември сдружение „Местна инициативна група Ботевград“ организира презентиране на подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности в селски райони“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020. Подмярката е за инвестиции на територията..

Стартира прием на проектни предложения по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програмата за развитие на сеските райони 2014 - 2020 г. Във връзка с това Управителният съвет на сдужение „Местна инициативна група Ботевград“ уведомява..

Отчетното събрание на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група“ – Ботевград се проведе вчера – 5 януари, в една от залите на Международното висше бизнес училище. В качеството си на председател на Управителния съвет на организацията с нестопанска цел, кметът Иван..

« предишна12следваща »