Вижте мобилна версия на Botevgrad.COM
8 новини с етикет: МИГ Ботевград

Местна инициативна група Ботевград проведе информационна среща за представяне на проект "Активни граждани за добро управление на Община Ботевград. Онлайн платформа "Диалози за бъдещето на Ботевград". Събитието се състоя вчера – 8 януари, в заседателната зала на Международното висше бизнес..

Местна инициативна група Ботевград, в качеството си на бенефициент по проект „Активни граждани за добро управление на община Ботевград. Онлайн платформа "Диалози за бъдещето на Ботевград", организира среща с медиите и заинтересовани граждани за представяне на целите на Оперативна програма..

В края на месец септември сдружение „Местна инициативна група Ботевград“ организира презентиране на подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности в селски райони“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020. Подмярката е за инвестиции на територията..

Стартира прием на проектни предложения по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програмата за развитие на сеските райони 2014 - 2020 г. Във връзка с това Управителният съвет на сдужение „Местна инициативна група Ботевград“ уведомява..

Отчетното събрание на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група“ – Ботевград се проведе вчера – 5 януари, в една от залите на Международното висше бизнес училище. В качеството си на председател на Управителния съвет на организацията с нестопанска цел, кметът Иван..

Наскоро Министерството на земеделието и храните оповести на своята страница в интернет списък с одобрените стратегии на местните инициативни групи, подадени в рамките на втората процедура за прием на стратегии по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от..

Сдружение „Местна инициативна група” /МИГ/ отправя покана към гражданите да вземат участие във финалното обсъждане на изготвената Стратегия за водено от общностите местно развитие. Обсъждането ще се състои на 26 юли от 17.30 часа в малкия салон на читалище „Христо..

В рамките на Програмата за информиране, популяризиране и обсъждане на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група Ботевград, сдружение „МИГ Ботевград“, МВБУ Ботевград, Исторически музей, Ботевград организират семинар на тема: "Потенциал на община..