Общинска администрация - Правец участва в кампанията на Джуниър Ачийвмънт - България „Мениджър за един ден”. Ученици от НПГ по КТС и ПГПЧЕ „Алеко Константинов” бяха одобрени за обособени позиции в инициативата. Позициите, към които се прояви голям интерес са: секретар, експерт „Човешки ресурси” и експерт „Гражданска регистрация”. По-рано те бяха обявени в официалната интернет платформа, за които възпитаниците кандидатстваха.


Младежите, готови да опознаят професиите и да покажат своите качества, получиха възможност да се запознаят отблизо с работния процес в структурата на общинската администрация. Те успяха да научат как се работи в реална среда, с множество документи, обслужване на граждани, също така опознаха начина за работа в екип. 


В началото на работния ден учениците бяха приети от кмета г-н Румен Гунински, който им обясни за приоритетите на развитие на общината, спецификата на тази работа, за членството му в Комитета на регионите към Европейския съюз. Обсъдиха се и много други теми, които интересуваха младите хора.


Мениджърите от НПГ по КТС и ПГПЧЕ „Алеко Константинов“ се запознаха с експертите по звена в администрацията, с документите, които се обработват, със законоустановените срокове за отговор и много други дейности на институцията.


Учениците проявиха интерес, дори бяха подготвени с множество въпроси, които отправиха към заемащите съответните длъжности.


В края на инициативата всички получиха сертификати за участието си от кмета на Община Правец, който изказа благодарност за проявения интерес и отговорното отношение.


В „Мениджър за един ден” участваха: Мария Иванова Христова, Василена Николаева Василева,  ученички от 11 клас на НПГ по КТС, и Нелина Николаева Василева от 11 клас на ПГПЧЕ „Алеко Константинов”.