На 05.11.2018 г. баскетболисти, на възраст 16-18 години, участници в целевата група по проект № CB007.1.21.066 „Инвестираме в спорта за кариерно развитие на млади хора - двигатели за интелигентен растеж и сближаване на общините Ботевград и Лесковац“, посетиха Международното Висше Бизнес Училище в София. Срещата се проведе в рамките на схемата за придобиване на предприемачески умения и нагласи от 120 деца /по 60 от страна на България и Сърбия/.


Домакин на срещата беше Ректорът на МВБУ професор Пенчев. В една от модерните зали професорът представи пред младите хора историята и развитието на  учебното заведение. Той поясни, че обучението се осъществява в степени „Бакалавър“, „Магистър“, „Доктор“ в професионалните направления: администрация и управление, икономика, туризъм. Висшето училище е акредитирано от Националната агенция за оценяване и акредитация на България, отговаря на съвременните изисквания за качество, носител е на почетен знак DS Label на ЕАСЕА  към Европейската комисия. МВБУ членува и си сътрудничи с утвърдили се национални, европейски и световни организации, университети, асоциации, конфедерации. Условията предоставят възможности за обучение, интелектуално развитие и професионално израстване. По време на обхода на залите и територията на учебната сграда, младежите задаваха въпроси към проф. Пенчев и , в непринуден разговор заинтересованите получаваха необходимата и полезна информация. Всеки гост на МВБУ получи каталог. 


Срещата се прие от бъдещите баскетболисти като още една възможност за личностно развитие в актуални за съвремието сфери.


Екипът на проекта благодари на Ректора на ВУЗ за сърдечния прием и на административния директор Димитър Димитров, посредник и организатор на срещата.