Едно уведомление за протест е получено в общинската администрация съгласно изискванията на Закона за събранията, митингите и манифестациите. То е внесено от Инициативен комитет за просперитет на село Врачеш. В уведомлението се посочва, че протестът ще се проведе на 18 и 19 ноември от 13.30 часа на входа на селото. 


„Подкрепям свободното и демократично изразяване на мнения, позиции и т.н. В това отношение безусловно подкрепям всички законосъобразни форми на волеизявление, каза кметът Иван Гавалюгов по повод внесеното уведомление за предстоящия протест. -Законът казва, че ако кметът на една община прецени, че са налични определени условия, които застрашават обществения ред в дадено населено място, конституционни права на друга част от населението, може да забрани провеждането на митинг, протест или събрание. Режимът не е разрешителен, той е уведомителен. Нямам никакви основания да забраня този протест. От медиите и от интернет пространството видях заповеди на кметове на други населени места за забрани на протестни действия, но всеки случай си е сам за себе си. В конкретния - не са налични обстоятелства, които да провокират издаването на забранителна заповед от моя страна”, коментира той.  


Протести се организират в цялата страна, съобщават националните медии. Недоволството на хората е несочено срещу високите цени на горивата, респективно на хранителните продукти, срещу намеренията за вдигане на данъка върху старите автомобили, поскъпването на застраховка „Гражданска отговорност“.