И тази година Община Ботевград е направила сериозни инвестиции в МБАЛ – Ботевград, изразяващи се в ремонтни дейности и закупуване на техника и оборудване. По думи на кмета Иван Гавалюгов сумата за 2018 г. ще достигне близо 255 000 лева.


„През тази година, и особено през последните няколко месеца, Община Ботевград отделя доста средства от бюджета си за закупуване най-вече на оборудване за МБАЛ – Ботевград. В момента се извършва основен ремонт на една от операционните зали. Той ще завърши следващата седмица. Ремонтът възлиза на около 58 000 лева. Той включва антибактериално покритие на пода, стените и тавана на помещението, закупуване на съвременна хирургична маса и специална мивка. Предстои доставката на нова операционна лампа.


По искане на завеждащия хирургично отделение – д-р Кюркчийски, тази година са закупени 2 броя монитори за наблюдение на жизнените показатели на пациентите, като за целта са осигурени приблизително 3 000 лв. Договорена е и доставката на преносим ехокардиограф, последно поколение, на цена над 20 000 лв. През настощия месец е закупена нова тръба за скенера на болницата, тъй като старата беше повредена. Подменени са захранващите му блокове и други части, като тази инвестиция на общината е за около 47 000 лв.


"Парите са преведени, скенерът е ремонтиран и работи", съобщи кметът на днешния брифинг с медиите. По негови изчисления общината е вложила около 250 000 – 255 000 лева в МБАЛ Ботевград през тази година. В сумата той включва и временния безлихвен заем, предостави на лечебното заведение, и средствата за ремонт на покрива - близо 58 000 лева. 


Също така през 2018 г. общината е дала 8 000 лв. от собствени средства за томограф за образна диагностика. През тази година в болницата са доставени и болнични легла, втора употреба, но абсолютно и в пъти по-добри от старите.  


От общинското ръководство смятат, че това е правилният път за развитие и модернизиране на базата на МБАЛ – Ботевград. Вложените средства в общинската болница за тази година са почти толкова, колкото през 2017 г. Тогава за ремонтни дейности и за закупуване на апаратура бяха разходвани 280 000 лв.от собствени пирходи на общината.