„Изминаха шест десетилетия от откриването на Етрополския исторически музей -  един от най-старите в България. Пазител на духа на предците ни, огнище на вдъхновение и съзидание, на просвета и култура, озарило живота на поколения етрополци.
Със съхранения възрожденски пламък, с изградените традиции, с благородната мисия да пренесе през времето непокътната самобитната автентичност на родния край, Музеят се утвърди като притегателен център за духовни изяви и уникален мост от миналото, през настоящето към бъдещето.”
С тези встъпителни думи Бистра Александрова откри днешното юбилейно тържество по повод 60-та годишнина на Музея в Етрополе.
Тържеството уважиха: Николай Борисов – заместник-областен управител на Софийска област, Росица Христова – заместник-кмет на Община Етрополе, Мариана драганска – секретар на Община Етрополе, Христо Андреев – председател на НЧ „Тодор Пеев-1871” в Етрополе, Валентин Цацов – директор на рудничен комплекс „Елаците”, представители на обществени и културни институции.
В приветствието си към присъстващите директорът на Музея Наталия Цветкова каза:
„Позволете ми от мое име и от името на моя екип да ви приветствам с „Добре дошли” в Историческия музей на Етрополе. И да ви благодарим, че днес сте с нас, за да отбележим заедно 60-годишнината от неговото откриване.
7 декември 1958 година е паметна дата в летописа на Етрополе.
В бившето Килийно училище в двора на църквата „Св.Георги” е открита първата музейна експозиция с 1350 експоната. Днес фондът наброява над 30 000 единици.
Като културно-образователен и научен институт, нашият музей се утвърждава през годините и заема своето достойно място в културния живот на Община Етрополе. Благодарение на неуморния и всеотдаен труд на десетки музейни работници, на доброто взаимодействие и сътрудничество с общинското ръководство през годините, с читалището, с учебните заведения, бизнеса и обществеността.
Най-голямата награда получаваме от хилядите посетители, които  идват, оценяват и отново се връщат тук. Когато чуем тяхната оценка: „тук има дух на музей, прекрасен е”, това ни дава сили и вяра, че това което правим в името на съхраняването на народната памет и българския дух си заслужава труда.”
С приветствие по повод на годишнината се обърна областният управител на Софийска област Николай Борисов, след което подари на музея алманаха „Македония”.
С приветствие и с огромен букет цветя заместник-кметът Росица Христова се обърна към директорката на музея Наталия Цветкова, като обяви, че Общината дарява на Музея компютърна конфигурация.
В своя специален поздрав талантливата съвременна поетеса Евгения  Христова прочете своето стихотворение „Човекът върви към младостта си”, посветено на днешния ден. 
Поздравителни адреси бяха прочетени и обявени, че са получени от Регионален исторически музея в София, кмета на Община Етрополе Димитър Димитров /този поздравителен адрес сме го качили като отделен материал/, Сдружението на музеите в Република България, Историческите музеи в Панагюрище, Търговище, Ихтиман, Правец и Ботевград, от СУ „Христо Ясенов”  и Професионалната гимназия „Тодор Пеев”, проф.д-р инж. Цоло Вутов – основател и управител на „Геотехмин“ ООД, Христо Андреев – председател на НЧ „Тодор Пеев-1871” в гр. Етрополе.
Като неразделна част от цялостното тържество се представиха със свои изпълнения
ВГ „Оренда”. Група ученици от СУ „Христо Ясенов” се явиха с „Песен на будителите”, стихове за Конака и в съвместно изпълнение с ВГ „Оренда”.
По повод на годишнината бяха наградени с грамоти: Димитър Димитров - кмет, Росица Христова - зам.-кмет, Цено Глогов, Милчо Цацов, Богомил Георгиев /посмъртно/,  Евгения Христова, Лъчезар Лазаров, Иван Пантев, Петя Цекова, проф.д.т.н.инж. Цоло Вутов,  Даниела Теофанова - Директор Връзки с обществеността в „Геотехмин“ ООД,
Тодор Стоянов, Иван Хлебаров, Цветан Тацов, Марин Кубетски, Бистра Александрова, Георги Георгиев.
С презентация присъстващите бяха запознати с моменти от историята и развитието на музея през всичките 60 години на неговото съществуване.


След тържеството присъстващите разгледата залата с изложените експонати, подбрани от многобройния фонд на музея.